0

Bejelentkezés a webshopba|Regisztráció

Vásárlói tájékoztató | Bejelentkezés | Bemutatkozás | Szolgáltatás | Nyitvatartás
Keresés az adatbázisban  
2019. 05. 21. Kedd - Konstantin

592/2004/EK rendelet

 
 
BIZOTTSÁG 592/2004/EK RENDELETE
(2004. március 30.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 10. és 21. cikkére,


mivel:

(1) A 998/2003/EK rendelet megállapítja a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(2) A 998/2003/EK rendelet értelmében 2004. július 3. előtt össze kell állítani a harmadik országok jegyzékét. Az e jegyzékbe történő felvétel céljából a harmadik országnak be kell mutatnia a veszettség tekintetében fennálló helyzetét, valamint bizonyítania kell, hogy megfelel bizonyos, a veszettség bejelentésére, ellenőrzésére, az állat-egészségügyi szolgálatokra, illetve a veszettség megelőzésére és leküzdésére, valamint a védőoltások szabályozására vonatkozó feltételeknek.

(3) A kedvtelésből tartott állatok mozgása szükségtelen zavarásának elkerülése érdekében, valamint hogy szükség esetén a harmadik országoknak elegendő idejük legyen a kiegészítő biztosítékok benyújtására, helyénvaló a harmadik országok ideiglenes jegyzékének összeállítása. A jegyzéknek a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) adatain, a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala által az érintett harmadik országokban végzett vizsgálatok eredményein, és a tagállamok által gyűjtött információkon kell alapulnia.

(4) A harmadik országok ideiglenes jegyzékének a veszettségtől mentes országokat, valamint azokat az országokat kell tartalmaznia, amelyek tekintetében annak a kockázata, hogy a veszettséget az állatoknak a területükről történő mozgása révén a Közösségbe behurcolják, nem nagyobb, mint a tagállamok közötti mozgásokkal összefüggő kockázat.

(5) A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az érthetőség érdekében az országoknak és területeknek az említett rendeletben megállapított jegyzékét teljes egészében helyettesíteni kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,


ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.


Kelt Brüsszelben, 2004. március 30-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET


„II. melléklet

AZ Országok és Területek JEGYZÉKE

A. RÉSZ
IE Írország
SE Svédország
UK Egyesült Királyság


B. RÉSZ
1. szakasz
a) DK Dánia, ideértve GL – Grönlandot és FO – Feröer-szigeteket;

b) ES Spanyolország, ideértve a kontinentális területet, a Baleár-szigeteket és a Kanári-szigeteket, de kivéve Ceutát és Melillát;

c) FR Franciaország, ideértve GF – Francia Guyanát, GP – Guadeloupe-t, MQ – Martinique-ot és RE – Réuniont;

d) GI Gibraltár;

e) PT Portugália, ideértve a kontinentális területet, az Azori-szigeteket és Madeirát;

f) az A. részben, és az e szakasz a), b), c) és e) pontjában felsoroltaktól eltérő tagállamok.


2. szakasz


AD Andorra

CH Svájc

IS Izland

LI Liechtenstein

MC Monaco

NO Norvégia

SM San Marino

VA Vatikáni VárosállamC. RÉSZ


AC Ascension-sziget

AG Antigua és Barbuda

AN Holland Antillák

AU Ausztrália

AW Aruba

BB Barbados

BH Bahrein

BM Bermuda

CA Kanada

FJ Fidzsi-szigetek

FK Falkland-szigetek

HR Horvátország

JM Jamaica

JP Japán

KN Saint Kitts és Nevis

KY Kajmán-szigetek

MS Montserrat

MU Mauritius

NC Új-Kaledónia

NZ Új-Zéland

PF Francia Polinézia

PM Saint-Pierre és Miquelon

SG Szingapúr

SH Szent Ilona

US Amerikai Egyesült Államok

VC Saint Vincent és Grenadine-szigetek

VU Vanuatu

WF Wallis és FutunaYT Mayotte”.
[1] HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

 
 

: Vásárlói tájékoztató : Állatmentő : Clyde : Jade : Mexi : Bejelentkezés : Hírek : Bemutatkozás : Ortopédia, neurológia : Táplálkozás : Törzsvásárlói program : Minőségirányítás : Elérhetőségek : Tanácsadás : Árlista : Szolgáltatások 2 : Galéria : Rólunk írták : Partnereink : Kérdőív - 2014 : Panoráma képek : Véradás : Kutyaovi

Vezér Állategészségügyi Központ Kft. © 2009 - Minden jog fenntartva!

Dev by: z404
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz